Waar en wanneer zullen de sessies/bijeenkomsten plaatsvinden?