PUNT.vzw

Argentiniëlaan 8000, 2030 Antwerpen
www.puntvzw.be

Punt. vzw is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen, iemand die over je grenzen gaat, …). Onze slachtofferwerking beperkt zich voorlopig noodzakelijk tot de regio Antwerpen. In het huidige klimaat is er geen koepelorganisatie die een antwoord biedt aan de vele vragen rond dit thema. Met Punt. vzw willen wij hier graag de broodnodige verandering in brengen. Dit doen we aan de hand van een werking op meerdere niveaus.

Allereerst wil PUNT. vzw fungeren als een eerstelijns hulpverleningsorganisatie. Iedereen die ooit slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan bij ons terecht voor een doorverwijzing. PUNT. vzw beschikt over een uitgebreide database aan therapeuten die werken rond het thema en grondig gescreend werden door de organisatie. Doorverwijzing gebeurt aan de hand van een intakegesprek waarbij de tijd wordt genomen om de hulpvraag van de aanmelder helder te krijgen en vervolgens samen op zoek te gaan naar de juiste hulpverlener.

Verder bieden we begeleid lotgenotencontact aan voor slachtoffers. Deze maandelijkse praatgroepen komen tegemoet aan de nood tot erkenning en gaan uit van een sterk geloof in de kracht van gedeelde ervaringen en advies.

Ten slotte voorzien we een sensibiliserend luik waarbij we de expertise die in de vzw bestaat, willen doorgeven. We voorzien lezingen en workshops voor een breed publiek, van geïnteresseerden, naar slachtoffers tot professionelen, over alle mogelijke thema’s die hier vaak mee gepaard gaan (traumaverwerking,het stellen van grenzen, toestemming, mannelijk, vrouwelijk en x – slachtofferschap, verkrachting, incest, seksueel misbruik, …).