Vrouwen ervaren dagelijks ongelijke sanitaire behandeling wanneer ze zich in de openbare ruimte begeven. Geïnspireerd door de strijd van de vzw Plasactie die al sinds 2004 ijvert voor gelijke sanitaire rechten tussen vrouwen en mannen, heeft PISS-OFF zich verenigd tot een verkiezingslijst om dit aanslepend sanitair seksisme op lokaal niveau effectief aan te pakken.Deze specifieke vorm van seksisme is een schoolvoorbeeld van de algemene ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen in de maatschappij.

Sanitaire ongelijkheid komt niet enkel tot uiting door het tekort aan toiletten voor vrouwen, maar ook door gebrekkige infrastructuur die meestal niet is aangepast aan personen met een rolstoel of een andere functiebeperking. De onnodige genderbinaire opdeling (vrouw-manopdeling) levert daarnaast ook problemen op voor transpersonen, vaders die geen luiertafels ter beschikking hebben, enzovoort.

Vanuit PISS-OFF hebben we een intersectionele kijk op het sanitair beleid binnen onze stad. Daarmee bedoelen we dat er met zoveel mogelijk invalshoeken van verschillende gediscrimineerde bevolkingsgroepen rekening moet worden gehouden bij het maken van plannen en beleidsmaatregelen. Op lokaal niveau willen we dan ook deze concrete ongelijkheid fundamenteel aanpakken met aandacht voor verschillende domeinen zoals veiligheid, hygi├źne, gezondheid, duurzaamheid en de bewegingsvrijheid van alle stadsgebruiksters in de openbare ruimte.