Ella
staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. ella wil actief werk maken van kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het allochtone middenveld, in onderwijs, sociale sector en welzijnssector. Ella verwijst naar de meisjesnaam van Sojourner Truth, de allereerste zwarte feministe.

ella wil de constructies van gender en etniciteit in vraag stellen. ella wil de kloof tussen mannen en vrouwen deconstrueren. ella klaagt aan dat vrouwelijkheid wordt geconstrueerd als het spiegelbeeld van mannelijkheid, dat allochtoon tot stand komt als spiegelbeeld van autochtoon. Allochtoon word je maar door de afkeurende blik van de ander, vrouw word je in de ogen van de man. ella wil deze uitsluitende vorm van identiteitsconstructies in vraag stellen.

ella wil meer ruimte voor zelfbepaling en diversiteit. ella wil dat wit-zwart-denken doorbreken, het wij-zij-discours. ella staat dus voor een antiracistischfeminisme en voor een seksistische emancipatie van etnische minderheden. ella staat voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, tussen allochtoon en autochtoon.

  • ella strijdt tegen racisme, seksisme én de combinaties ertussen
  • ella laat zich schrijven met kleine letters. Net zoals bell hooks, een belangrijke zwarte feministe.
  • ella staat voor emancipatie op het kruispunt van gender en etniciteit
  • ella biedt deskundigheid rond kruispunten
  • ella zoekt de dialoog op met jongens en mannen
  • ella verenigt meisjes en vrouwen uit alle etnische minderheden
  • ella wil niet allen klagen maar ook doen
  • ella informeert, sensibiliseert, participeert en emancipeert
  • ella streeft naar een inclusieve en interculturele samenleving