Een ander soort zuster - reds. Geertrui Cazaux en Kiki Baaijens