Feminist Lab 3.0

In 2019 hadden we het over de publieke ruimte als feministische kwestie. In de derde editie van Feminist Lab in 2020 hadden we het over de dimensie tijd als feministische kwestie.

Wie heeft de tijd? Heb je tijd? Naar welke tijd willen we gaan? Waarvoor wordt het hoog tijd?

Feminist Lab 2020 omslag

Vrijdag stond in het teken van define & discover. Dit betekende niet alleen kennismaking met de andere deelnemers, maar ook het verkennen van de tijd waarin we nu leven en hoe de deelnemers zich daarin positioneren.

Na enkele kennismakingsoefeningen organiseerden we het Wereldcafé. Bij een Wereldcafé zijn er verschillende tafels, met maximaal 5 deelnemers aan elke tafel, en zijn er verschillende rondes waarbij de groepjes over een bepaalde vraag discussiëren. Na een ronde gaat iedereen naar een nieuwe tafel, met andere deelnemers. Iedereen brengt de bagage van een vorige tafel met zich mee, en het uiteindelijke resultaat is dat de deelnemers het gevoel hebben met iedereen gesproken te hebben.

Na een intense eerste dag define & discover, gingen we op zaterdag in de voormiddag nog een beetje verder met de discover-fase. We organiseerden een vrij uitgebreide sessie ‘Leiderschap in tijden van complexiteit’. Na het theoretische luik, gingen de deelnemers in één-op-één-gesprekken om te spreken over de Badass Feminist die zij hadden gekozen. We hadden de deelnemers een taak meegegeven ter voorbereiding van Feminist Lab: ze moesten een feminist kiezen die zij bijzonder badass vinden en naar wie ze opkijken. Tijdens de gesprekken dachten de deelnemers vooral na over de kwaliteiten van hun badass feminist die nodig waren om verandering in gang te zetten.

In de namiddag werden er twee peer-to-peer workshops georganiseerd. Rebecca van Sluijs organiseerde een workshop omtrent de geschiedenis van het feminisme in België, Maysa Mariposa organiseerde een workshop rond ecofeminisme.

We sloten zaterdag af met een Open Space, waarmee we in de dream-fase zijn beland. Bij de Open Space krijgen de deelnemers de kans om zelf de agenda te bepalen en konden ze kiezen waarover en met wie ze in gesprek gingen.

Op zondag begonnen we de dag met een wandeling van het hotel naar Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid. De deelnemers gingen in tweetallen wandelen. De Walk in Pairs is een luister- én verteloefening. De deelnemers zijn om beurt tien minuten aan het woord, waarin ze vertellen over hoe ze hier (op Feminist Lab) terecht zijn gekomen. De andere persoon luistert, en vertelt na de tien minuten wat is opgevallen aan haar verhaal. Uit de evaluatie is alvast gebleken dat deze wandeling een grote impact heeft gehad op de deelnemers: velen voelden zich nog meer verbonden.

De Walk in Pairs was dus de ideale sessie om de laatste dag mee te beginnen, aangezien we het op zondag zouden hebben over het uitbouwen van een community – The Next Wave, ofwel de jongerenwerking van Vrouwenraad.

Hiervoor deden we eerst een brainstorm-sessie, waarbij de deelnemers nadachten over de eigenschappen van een community waarvan zij deel willen uitmaken, over de zaken die de community voor hen kan bijdragen, en over de zaken die zij aan de community kunnen bijdragen.

Hierna gingen we echt over tot actie met het Project Lab. Drie deelnemers en Caroline (medewerker Vrouwenraad) legden een project op tafel. De andere deelnemers sloten zich dan aan bij de vier projectverantwoordelijken om hun input en feedback te geven op het project.

Na Project Lab kwam Feminist Lab stilaan ten einde. Voor het afsluiten van Feminist Lab hielden we een kort evaluatiemoment.

Om het in schoonheid af te sluiten, deden we een soort afsluitingsritueel. We gaven een bolletje wol door, om een cirkel te vormen met iedereen. Bij het doorgeven van het bolletje wol gaf iedereen aan wat zij zichzelf beloofde na het weekend. Op dat moment maakte ook de secret buddy zich kenbaar. De secret buddies hadden we aan het begin van het weekend geïntroduceerd. Iedereen had iemand die zij in de gaten moest houden om dan aan het einde van het weekend die persoon een compliment te geven, te zeggen wat die persoon apprecieert, wat je die persoon toewenst … Dit zorgde voor heel wat traantjes bij de deelnemers, wat ons doet vermoeden dat we in onze opzet zijn geslaagd, namelijk het creëren van verbondenheid tussen jonge feministen!