Academy

Na drie edities Feminist Lab, is de tijd rijp voor een vernieuwd project: The Next Wave Academy!

Instagram save the date

The Next Wave Academy is een leertraject van acht maanden voor jonge wereldveranderaars (18-30 jaar). Doorheen het traject gaan we samen op zoek naar oplossingen voor complexe vragen rond sociale en ecologische rechtvaardigheid.

I Stock 1147070895

We worden er steeds bewuster van dat alle struggles met elkaar verbonden zijn. Als we de uitdagingen van vandaag aanschouwen, kan het al eens overweldigend zijn en is het niet eenvoudig om een pasklaar antwoord te hebben op de vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden. Met The Next Wave Academy willen we dertig jongeren bijeenbrengen met zo divers mogelijke achtergronden en ervaringen, om zo tot antwoorden en oplossingen te komen waarbij zoveel mogelijk belangen worden meegenomen.

Met The Next Wave Academy willen we niet alleen de kans geven aan jongeren om hun netwerk verder uit te breiden, maar willen we hen ook de tools aanreiken om hun duurzame leiderschapsvaardigheden verder te ontplooien.

Het traject is vooral een leerproces - op alle niveaus. Zowel de deelnemers leren doorheen het traject door zowel de gesprekken als door de workshops, maar ook de Vrouwenraad leert bij door wat de jongeren op tafel leggen. Tijdens het traject leren we samen en groeien we richting oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Iedereen tussen 18 en 30 jaar is welkom om deel te nemen aan The Next Wave Academy. De uitdagingen van vandaag treffen disproportioneel mensen uit gemarginaliseerde en geminoriseerde groepen, zoals mensen van kleur, LGBTQ+, mensen met een beperking en vrouwen. We zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om de stemmen van deze groepen centraal te stellen in het werk dat we doen, om op die manier zoveel mogelijk belangen mee te nemen. Daarom doen we een warme oproep aan mensen die tot kwetsbaar gemaakte groepen behoren om zich in te schrijven voor dit traject.

The Next Wave Academy is een safer space, waarin we geen enkele vorm van discriminerend gedrag of taalgebruik zullen goedkeuren.